Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό από 11 ως 16 Αυγούστου και οι παραγγελίες θα εκτελεστούν μόλις επιστρέψουμε.

You cannot place a new order from your country. Undefined

Site Manager:
Constantine Katsirmas Individual Enterprise(Constantinestore)


Business property:Wholesale PC,Mobile-Phone,Clothing and footwear
VAT:139727569 ΔΟΥ:DRAMA
 
 
Adress: Efedron Axiomatikon 11 (Store)
Postal Code :66100, Drama
 
 
Phone: +30 2521-04420 
Fax     :+30 2521-04420 
e-mail: Constantine_katsirmas@yahoo.gr
 
 
 

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 124279119000  (Registration Number in the General Commercial Registry (ΓΕΜΗ))}