Κατηγορίες


Υπεύθυνος δικτυακού τόπου
:
Κατσιρμάς Κωνσταντίνος Ατομική Επιχείρηση(Constantinestore)
 
Ιδιότητα Επιχείρησης:Χονδρικο Εμπόριο Η/Υ ,Τηλεφωνίας ,Ενδυσης και Υπόδησης
ΑΦΜ:139727569 ΔΟΥ:ΔΡΑΜΑΣ
 
 
Διεύθυνση: Εφέδρων Αξιωματικών 11 (Κατάστημα)
Τ.Κ. 66133, Δράμα
Τηλ:  +30 2521-04420
Φαξ: +30 2521-04420
e-mail: Constantine_katsirmas@yahoo.gr
 
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 124279119000  (Αριθμός Εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ))