Κατηγορίες

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης:

Διαβάστε τους πριν παραγγείλετε προσεκτικά!

Όροι & Προϋποθέσεις

     

1. Γενικά

1.1 Οι παρόντες όροι αποτελούν νομικό έγγραφο («Σύμβαση») το οποίο ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως αγοραστής («εσείς») και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Constantinestore.gr με έδρα στην οδό Εφέδρων Αξιωματικών 36 , Δράμα ΤΚ:66100  και ΑΦΜ  139727569  ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  («ConstantineStore.gr», «εμείς» ή «εμάς»), σε σχέση τα προϊόντα που προσφέρουμε μέσω αυτού του δικτυακού τόπου. Αν εγγραφείτε στις υπηρεσίες του Constantinestore.gr, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης και  επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους όρους της κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

1.2 Συμφωνείτε τα ακόλουθα:

(α) να παρέχετε αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη στοιχεία σας, όπως καλείστε να κάνετε στη φόρμα εγγραφής μας (οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται ως «Δεδομένα Εγγραφής») και

(β) να διατηρείτε και να ενημερώνετε εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε να είναι αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Σε περίπτωση που δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία που δεν είναι αληθής, ακριβής, ενημερωμένη ή πλήρης ή το Constantinestore.gr  έχει λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ακριβείς, αληθής, ενημερωμένες ή πλήρεις, το Constantinestore.gr έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά το λογαριασμό σας και να σταματήσει να σας προμηθεύει

(γ) είναι ευθύνη του πελάτη να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές σε αυτούς του Ο & Π ανά πάσα στιγμη, έστω και άν σε κάθε αγορά, του ζητείται να συμφωνήσει με αυτούς για να επικυρωθεί η εντολή του.

2. Τόπος δραστηριότητας και εφαρμοστέο δίκαιο.

Το Constantinestore.gr είναι μια ατομική Επιχείρηση του Κατσιρμά Κωνσταντίνου (Ιδρυτή)  εγγεγραμμένη στην Ελλάδα. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου απευθύνεται μόνο στα άτομα που επισκέπτονται το δικτυακό τόπο από την Ελλάδα. Το Constantinestore.gr δεν δηλώνει ότι οποιοδήποτε προϊόν που αναφέρεται στον δικτυακό αυτό τόπο είναι κατάλληλο για χρήση ή διαθέσιμο και σε άλλες περιοχές.  Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Eλληνική νομοθεσία.

Η εταιρεία μας και εσείς υπαγόμαστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων όσον αφορά την επίλυση διενέξεων που ενδεχομένως προκύψουν από την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα θεωρείται διαιρετή και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

3. Παραγγελίες

3.1 Με την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας στο Constantinestore.gr, εννοείται ότι έχετε αποδεχτεί το προιόν, όπως επίσης ότι κατανοείτε και αποδέχεστε τις όποιου είδους νόμιμες φορολογικές επιβαρύνσεις ΦΠΑ 24% και τα ενδεχόμενα έξοδα αποστολής-αντικαταβολής, σε ειδικές περιπτώσεις τα έξοδα ειδικής συσκευασίας, τα έξοδα επαλήθευσης ταυτότητας στη περίπτωση αγοράς με πιστωτική κάρτα και εν γένει τα έξοδα που αναφέρονται στον κατάλογο που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας.

3.2 Το Constantinestore.gr  δεν είναι υποχρεωμένο να σας αποστείλει προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε υποβάλει στην παραγγελία σας, έως ότου λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης από το Constantinestore.gr , με το οποίο αποδέχεται την παραγγελία σας («Επιβεβαίωση Παραγγελίας»). Ωστόσο, σε περίπτωση που τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αναφέρονται στον δικτυακό τόπο το Constantinestore.gr  με λάθος τιμή λόγω τυπογραφικού σφάλματος ή σφάλματος στα στοιχεία τιμολόγησης, αλλά το Constantinestore.gr αποδέχτηκε την παραγγελία σας πριν διαπιστωθεί η διαφορά, το Constantinestore.gr θα σας στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα σας ρωτάει αν επιθυμείτε να καταβάλετε τη σωστή τιμή των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει. Αν δεν επιθυμείτε να καταβάλετε τη σωστή τιμή, το Constantinestore.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση αμέσως, χωρίς καμία ευθύνη προς εσάς.

3.3 Σε περίπτωση που το Constantinestore.gr ασκήσει το δικαίωμά του σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 να ακυρώσει τη σύμβαση αμέσως, και σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας θα εκδώσει ταυτόχρονα μια πίστωση του λογαριασμού της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σας, εάν την έχει ήδη χρεώσει πριν την ακύρωση της παραγγελίας σας ή να προβεί στην διαγραφή και να ακύρωση τη πράξη αγοράς με την πιστωτική έτσι ώστε να μην γίνει η χρέωση στον καταναλωτή

3.4 Το Constantinestore.gr  έχει το δικαίωμα να ζητήσει να του αποσταλεί αντίγραφο ταυτότητας ή/και αντίγραφο της πρόσθιας όψης της πιστωτικής, στην περίπτωση που είναι αναγκαία η ταυτοποίηση προσώπου αναφορικά με τις αγορές που γίνονται με πιστωτικές κάρτες.

4. Δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας & αγοράς - Δικαίωμα υπαναχώρησης -Επιστροφές

Δικαίωμα υπαναχώρησης 

4.1  Από αρχική υποβολή της παραγγελίας του πελάτη μέχρι και προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.
4.2 α)  Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

4.2 β) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά e-mail στο (constantine_katsirmas@yahoo.gr )και το  Constantinestore.gr είναι υποχρεωμένο να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

4.3 α)Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, το  Constantinestore.gr υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.
      β)Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στο  Constantinestore.gr το τίμημα από την Τράπεζα, το  Constantinestore.gr  θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Το  Constantinestore.gr κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση  γ)Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα .Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.

4.4 Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει το  Constantinestore.gr. Επίσης ο πελάτης υποχρεούται (εκτός εάν ο προμηθευτής έχει προσφερθεί να παραλάβει τα αγαθά ο ίδιος) να επιστρέφει τα προϊόντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση. 

4.5 Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει το  Constantinestore.gr αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης το  Constantinestore.gr  δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον πελάτη.

 

4.6 Για τα προϊόντα στα οποία αναγράφεται "Κατόπιν παραγγελίας", το Constantinestore.gr μπορεί να μην αποδέχεται τις παραγγελίες για τις οποίες η διαθεσιμότητα από τους προμηθευτές του ξεπερνά τις 7 μέρες.

4.7 Δεδομένου ότι η εταιρεία μας εισάγει από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, πχ Γερμανία,Αγγλία  υπάρχει περίπτωση μερικές συσκευασίες να περιέχουν φορτιστές BS1363-EURO UK ή όμοιο (3 pin), οι οποίοι είναι πάντοτε συμβατοί με τα Ελληνικά δεδομένα και οι συκευασίες συνοδεύονται με προσαρμογείς   (adαpter).  Το Constantinestore.gr  το αναγράφει στα χαρακτηριστικά των συσκευών.

5. Περιεχόμενο ιστοσελίδας

5.1 Το Constantinestore.gr έχει καταβάλει τη δέουσα μέριμνα κατά την προετοιμασία του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου. Ωστόσο, εφόσον το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, το Constantinestore.gr παραιτείται από κάθε ευθύνη (ρητή ή σιωπηρή) ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχει ο δικτυακός τόπος.

5.2 Το Constantinestore  δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε ατόμου για απώλειες ή ζημίες που ενδεχομένως προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει ο δικτυακός τόπος.

5.3 Το Constantinestore.gr επίσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για το περιεχόμενο οποιουδήποτε δικτυακού τόπου που έχει σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μας.

6. Περιορισμός ευθύνης - Αποζημίωση 

6.1 Καμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν θα αποδίδει δικαίωμα διεκδίκησης ζημιών ή αποζημιώσεων, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια φήμης, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική απώλεια (ακόμη και σε περίπτωση που το Constantinestore.gr είχε ενημερωθεί) για τον οποιοδήποτε λόγο ή/και που απορρέει από την αγορά ή επίσκεψη στην ιστοσελίδα και από την χρήση των προϊόντων που αγοράστηκαν από το Constantinestore.gr. Πριν προβείτε σε εντολής αγοράς βεβαιωθείτε ότι αγορά σας δεν εξαρτάται ή δεν θα σας οδηγήσει σε μια από πάνω συνθήκες, διαφορετικά μην τοποθετήσετε παραγγελία.

6.2 Στην περίπτωση που οποιοδήποτε ελάττωμα προϊόντος η ευθύνη μας περιορίζεται στη εγγύηση του κατασκευαστή με μέγιστο την αντικατάσταση του προϊόντος στην περίπτωση αποδεδειγμένης ευθύνης του Constantinestore.gr. Στο ενδεχόμενο που η συσκευασία περιλαμβάνει πχ για κινητη τηλεφωνια  φορτιστές για ηλεκτρικά δίκτυα διαφορετικά από το Ελληνικό πχ μπρίζα 3 pin(Αγγλία) , αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα. Η εταιρεία μας φροντίζει να σας προμηθεύσει τον κατάλληλο προσαρμογέα(Adapter).

7. Αποστολή και Παράδοση

7.1 Οι αναφερόμενοι χρόνοι αποστολής και παράδοσης αποτελούν μόνο εκτιμήσεις και το Constantinestore.gr δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε σκόπιμη ενέργεια ή αμέλεια του Constantinestore.gr. Το Constantinestore.gr δεν αναλαμβάνει καμμία ευθύνη της συνέπειας και της καλής λειτουργίας των μεταφορικών εταιρειών ή φορέων και της συνέπειας των προμηθευτών.

7.2 Εφόσον γίνει πληρωμή με πιστωτική κάρτα, ο πελάτης του οποίου όνομα εμφανίζεται στην κάρτα θα πρέπει να είναι παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας του επιδεικνύοντας την πιστωτική του κάρτα και την ταυτότητά του κατά την παραλαβή. Δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται για λογαριασμό εταιρείας με εταιρική κάρτα τότε κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με τη πιστωτική κάρτα και τη ταυτότητα του.

7.3 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν επιλέξετε η συναλλαγή σας να γίνει με το σύστημα πληρωμής PayPal, θα επιβαρυνθείτε πέρα τα έξοδα αποστολής και επιπλέον ένα ποσοστό της τάξεως του 3,978%, στην τιμή του προϊόντος, λόγω κρατήσεων και εξόδων του παραπάνω συστήματος. Το ποσό αυτό θα το πληρώσετε μετρητά στον μεταφορέα με την παραλαβή του προϊόντος σας.(μη ενεργο)

 

8. Εγγυήσεις

8.1 Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

  • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
  • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)
  • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή
  • Τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται με το κινητό τηλέφωνο - περίοδος εγγύησης 12 μήνες. 
  • Μπαταρία - περίοδος εγγύησης 6 μήνες
  • H εγγύηση  κατασκευαστή δεν καλύπτει  βλάβες  οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση, πτώση, υγρασία, παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο service  και  το προιόν τίθεται  αυτόματα εκτός  εγγύησης.  

Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία εθύνη για τους όρους αυτούς και τους χρόνους απόκρισης των service των διαφόρων κατασκευαστών. To κατάστημά μας δεν συμμετέχει με ουδένα τρόπο σε αυτή τη διαδικασία καθώς όπως ο Νόμος ορίζει, μόνο η Αντιπροσωπεία μπορεί να αποφασίσει για το εάν ένα προιόν της πρέπει να αντικατασταθεί η να επισκευαστεί. Επιπλέον, για ελαττωματικά υλικά μέρη της συσκευής (όπως βλάβη οθόνης, ηχείου,μπαταρίας, θύρας φόρτισης κτλπ) δεν προβλέπεται αντικατάσταση της συσκευής αλλά επισκευή αυτής.

8.2 Στη περίπτωση που το Constantinestore.gr αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει πελάτη για να παραδόσει στο επίσημο service κάποιου κατασκευαστή, προς απλή διευκόλυνση αυτού (λόγω απόστασης κλπ) δεν ευθύνεται για τους χρονους απόκρισης του service του κατασκευαστή ούτε επιβαρύνεται τα έξοδα μεταφοράς.

8.3 To ConstantineStore.gr  μας αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τις εγγυήσεις που η  ίδια εγγυείται, για ορισμένα ειδικά προϊόντα(κινητά,υπολογιστές κτλ) όταν σε αυτά αναγράφεται ότι η εγγύηση προσφέται από τo Constantinestore.gr.

Υπηρεσία DOA (Dead On Arrival)

8.4 Το Constantinestore.gr Προστατεύει τις αγορές σας: Αγοράζοντας από το constantinestore οποιοδήποτε προϊόν, σας παρέχουμε  άμεση αντικατάσταση του σε περίπτωση DOA (εξαρχής ελαττωματικό προϊόν), μηδενίζοντας έτσι τον χρόνο αναμονής service για προϊόντα που δεν λειτούργησαν ποτέ. Η εγγύηση DOA παρέχεται για έως 7 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί από τον πελάτη στο constantinestore  εντός 7 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του, με την πλήρη συνοδευτική συσκευασία του
  • Η αδυναμία λειτουργίας του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα και όχι αποκλειστικά από πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κτλ
  • Τις αποφάσεις σχετικά με το εάν κάποια συσκευή καλύπτεται ή όχι από την εγγύηση DOA , λαμβάνονται από το επίσημο τεχνικό τμήμα του εκάστοτε κατασκευαστή στην Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση η διαδικασία DOA δεν αναγνωρίζεται, εάν δεν υπάρξει αντίστοιχη επίσημη έγγραφη επιβεβαίωση από το τεχνικό τμήμα του επίσημου κατασκευαστή. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον έλεγχο της εκάστοτε συσκευής, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το τεχνικό τμήμα. Η εταιρεία μας , δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση υπάρξει στην διαδικασία ελέγχου.
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα για την αντικατάσταση του προϊόντος DOA, το Constantinestore υποχρεούται να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο ιδίων ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών .

9. Απόπειρα Δόλου και Εξαπάτησης

Σε οποιαδήποτε περίπτωση το Constantinestore.gr  μας αντιληφθεί δόλο ή απόπειρα εξαπάτησης από πλευράς επισκέπτη/πελάτη, διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να διακόψει την οποιαδήποτε πράξη και θα είναι στη διακριτική του ευχέρεια να καταγγείλει το γεγονός στις αρμόδιες αρχές.

10. Τυπογραφικά σφάλματα και σφάλματα τιμολόγησης

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε προϊόντα ή οι υπηρεσίες αναφέρονται με λάθος τιμή λόγω τυπογραφικού σφάλματος ή σφάλματος στα στοιχεία τιμολόγησης, το Constantinestore.gr έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκτελέσει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία για το προϊόν ή την υπηρεσία αυτή, ανεξαρτήτως εάν έχει επιβεβαιωθεί η παραγγελία και έχει χρεωθεί η πιστωτική σας κάρτα. Αν έχει χρεωθεί η πιστωτική σας κάρτα για την αγορά και ακυρωθεί η παραγγελία σας, θα εκδοθεί στον συντομότερο δυνατό χρόνο η πίστωση στο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας ίση με το ποσό της χρέωσης.

11. Θέματα πέραν του εύλογου ελέγχου μας – Ανώτερη βία

Το Constantinestore.gr δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Σύμβασης λόγω συμβάντων πέραν του εύλογου ελέγχου της, λόγω ανώτερης βίας εν γένει, όπως θεομηνίες, πυρκαγιά, κεραυνό, πλημμύρα ή ακραία καιρικά φαινόμενα, έκρηξη, πόλεμο, αναταραχές, εργατικές διενέξεις (είτε εμπλέκονται υπάλληλοι είτε όχι), ενέργειες ή παραλείψεις των εταιρειών παροχής υπηρεσιών web, παραλείψεις και αδυναμίες παράδοσης προϊόντων από τους προμηθευτές από ανώτερη βία ή ενέργειες των τοπικών ή κεντρικών αρχών διακυβέρνησης ή άλλων αρμόδιων αρχών.

12. Γλώσσα

Η γλώσσα της Σύμβασης είναι τα Ελληνικά & Αγγλικά . Κάθε στοιχείο που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας σε γλώσσα διαφορετική από την Ελληνική η Αγγλική  χωρίς μετάφραση θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έχει.

13. Διαιρετότητα

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρος ή μη εφαρμόσιμος με δικαστική εντολή ή απόφαση, οι υπόλοιποι όροι θα εξακολουθούν να είναι έγκυροι και εφαρμόσιμοι.

14. Πλήρης Σύμβαση

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθεσεις που αποτελούν, όπως αναφέρθηκε, την παρούσα Σύμβαση, μαζί με τις Πολιτικές Απορρήτου, αποτελούν την πλήρη συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενό της . Η παρούσα μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς καμμία προειδοποίηση γι΄αυτό οφείλετε να την διαβάζετε κάθε φορά που επιβεβαιώνετε την αγορά ενός προϊόντός.

16. Δήλωση Απορρήτου του Constantinestore.gr

Τα Δεδομένα Εγγραφής και ορισμένες άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς υπόκεινται στη Δήλωση απορρήτου  μας.